Játék leírása

Mi is az a Kaméleon Olvasóklub?

A Kaméleon Olvasóklub egy olyan négyfordulós levelező játék alsó tagozatosoknak, amely egyaránt épül kortárs és klasszikus gyerekirodalmi szövegekre,  és a magyarországi gyerekkönyvkiadók legigényesebb és minőségi kiadványiból válogat. Célunk, hogy közelebb vigyük a gyerekirodalmat a gyerekekhez, játékos formában fejlesszük szövegértésüket, és hogy olvasókat – jó olvasókat – neveljünk belőlük.

A játékban részt vevő diákok minden alkalommal egy-egy szépen illusztrált feladatlapot kapnak, amelyen egy szövegrészletet találnak valamelyik kortárs gyerekirodalmi műből, és hozzá kapcsolódóan tíz feladványt. A feladatok mind jellegükben, mind nehézségi szintjüket tekintve változatosak, igazodnak a gyerekek életkorához. Egyszerűbb kérdések, feleletválasztós feladatok, rejtvények, önálló kutatómunkák, fogalmazások, illusztrációk készítése váltogatják egymást, mindvégig szem előtt tartva, hogy fő célkitűzésünk, hogy a játékosok kedvüket leljék a feladatok megoldásában és ne számonkérésként vagy versenyként éljék meg azt.

A második, harmadik és negyedik osztályosoknak a feladatsor második felében egy jól ismert klasszikus vagy népmesének a címét adjuk meg, illetve kapnak a meséhez tartozóan öt feladatot is. Szándékosan nem bocsátjuk rendelkezésükre a teljes szöveget, hiszen nem titkolt szándékunk ezzel az, hogy rávegyük őket arra, hogy maguk keressék ki a mesét: nézzenek szét az otthoni könyvespolcon, látogassanak el a könyvtárba, böngésszenek a kötetekben.

Természetesen az első osztályosokra is gondoltunk. Mivel ők még csak épp barátkoznak a betűkkel, tanulják az olvasást, az ő feladatlapjuk egy kicsit más, mint a többieké: számukra csak egy rövid részletet választunk egy kortárs szövegből, aminek elolvasásához szülői, pedagógusi segítséget kérhetnek. Ehhez tíz feladatot kapnak, amelyekben hangsúlyt fektetünk az olvasás- és írástanulás előkészítésére, illetve egy részük olyan típusfeladat, melyeket a logopédusok használnak diszlexia prevenciós munkájuk során. Bár néhány feladattal csodát tenni nem tudunk, reményeink szerint a gyermek esetleges olvasással kapcsolatos problémáira talán idejekorán felhívhatják a szülők, pedagógusok figyelmét.

A szemelvények kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy a próza mellett a versek is teret kapjanak, illetve igyekszünk olyan fontos témákat is körbejárni a gyerekekkel, mint a tolerancia, a környezetvédelem, az illemtan, a képzőművészet. Ezekhez kapcsolódóan sok önálló kutatómunkát, kreatív feladatot tudunk nekik adni, amelyet a visszajelzések alapján különösen élveznek.

A megoldott feladatlapokat a gyerekek visszaküldik, mi pedig kijavítjuk, pontozzuk őket, és egy kis apró ajándék kíséretében juttatjuk el nekik. Év végén pedig a végig szorgalmasan dolgozó játékosok könyvjutalmat kapnak.

A további információk a játékról: Gyakran Ismétlődő Kérdések