Üzletszabályzat (ÁSZF)

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek
A játék szervezője a Kaméleon Könyvközösség Alapítvány
Székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. Mfszt. 1.
Kitöltött feladatlapok postázási címe: 1384 Budapest, Pf. 798.
Iroda címe: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 1/b. (közvetlenül a 3-as szám mellett jobbra)
Iroda levelezési címe: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. Mfszt. 1.
Törzsszáma (az adószám első 8 jegye): 18408269
Email: kameleon.olvasoklub@gmail.com
Ügyintéző: Szabó Sándor
Telefonszám:
+36 20 31 66 671
 

A szerződés tárgya
A Kaméleon Olvasóklub olyan négyfordulós levelezőjáték, amely kortárs és klasszikus gyerekirodalmi szövegekre egyaránt épül, és csaknem harminc gyerekkönyvkiadó kiadványaiból válogat. A játékban szereplő kiadványok alkalmasak a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlődésének befolyásolására.
A játékban résztvevő diákok minden alkalommal egy-egy illusztrált feladatlapot kapnak. Ebben egy kortárs gyerekirodalmi műből kiválasztott szövegrészletet találnak, valamint ahhoz kapcsolódó tíz feladványt. A feladatok mind jellegükben, mind nehézségi szintjüket tekintve változatosak, igazodnak a gyerekek életkorához. Egyszerűbb kérdések, feleletválasztós feladatok, rejtvények, önálló kutatómunkák, fogalmazások, illusztrációk készítése váltogatják egymást.
A megoldott és visszaküldött feladatlapokat javítjuk, pontozzuk, és egy kis apró ajándék kíséretében juttatjuk el a soron következő feladatlappal a játékosoknak. Év végén pedig a gyerekek könyvjutalmat kapnak.

A regisztráció lépései
A regisztráció menüpont alatt lehet egyéni vagy csoportos jelentkezéseket leadni. A szülő vállalhatja csoportok szervezését is, de játszhat egyénileg is. Az intézményekkel játszóknál a szervező vállalja a feladatlapok szétosztását és összeszedését, valamint a postára adást az előre felbélyegzett borítékban.
A regisztráció során meg kell adni a szülő/szervező adatait, a posta és a számlázási címet, illetve a játékban résztvevő gyerek(ek) nevét, és évfolyamát.
A regisztrációról visszaigazoló emailt kap.
Az év során figyelemmel kísérheti fiókjában a regisztráltakat, a feladatlapok útját, pontszámait, és a fizetési státuszt. Változtatásokat is itt lehet felvezetni.

Fizetési feltételek
A játék díja 5000 Ft / fő, melyet a játék elkezdése előtt kell a szervezőknek kifizetni. A fizetés történhet:
– Személyesen az irodában előzetes egyeztetés alapján
– Átutalással: a regisztráció során kapott kóddal az Alapítvány számlaszámára teljesítve
– Bankkártyás fizetéssel a K&H bank felületén [2023. szeptember 25-ig!]

Bankkártyás fizetés a K&H bank felületén [2023. szeptember 25-ig!]
A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan fizethet honlapunkon. A szolgáltatás megrendelése után a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Csak annyi a dolga, hogy a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadd. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődj bankjánál, hogy a kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Szállítási feltételek
A játék díja tartalmazza a posta, illetve csomagküldés díját. A feladatlapokat csak akkor áll módunkban időben visszaküldeni, ha azok határidőig beérkeztek.
Az ön hibájából meghiúsult kétszeri vagy utólagos kézbesítés miatti küldés költségei minden esetben önt terhelik.
A személyes adatai védelme a számunkra kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény), valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelveknek. Adatvédelmi tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: ADATVÉDELEM

A vásárlástól való elállás joga (online megrendelés esetén)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kimondja, hogy amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás (webáruház) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költséget).

Felelősség korlátozása
A Kaméleon Könyvközösség Alapítvány nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a www.konyvkozosseg.hu/olvasoklub weboldalra, ott megrendelést adjon le.
– Az ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Kérjük önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Érvényes: 2014. augusztus 21-től visszavonásig, frissítve 2023. szeptember 6.