Ki állítja össze a feladatokat?

A feladatlapokat Koósné Sinkó Judit mestertanár állítja össze, aki az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének oktatója. Publikációi a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nyilvános felületén: Koósné Sinkó Judit (Magyar nyelv és irodalom)